DEL
Facebook
Tiden må vente
Video: "Tiden må vente", 2010, 5min
Værket ”Tiden må vente”, består af en serie på 18 fotografier, analog C – print, en video og papirklip installationer. I fotografierne har jeg klippet og placeret tredimensionelle hvide papirklip i landskaber i Italien, Danmark og Island. Papirformationernes tilstedeværelse i naturen skaber en kontrast mellem en reel og en imaginær virkelighed. I fotografierne mødes en virkelighed udklippet i hvidt papir med steder og processer i naturen i de tre lande. I videoen sættes papirklippene i bevægelse i mødet med stedets omgivelser. Billederne peger på det sarte og finheden i naturen med de hvide papirudklip, der står i kontrast til de mere grove overflader og rå omgivelser. Papirudklippene placerer sig imellem det, der er, og det der ikke er, som et tab eller en mulig skabelse.
Udstillet
Galleri Image 2010
Nordic photografic Center, Oulu, Finland 2013
5 th International festival of photography, Photovisa, Rusland 2013
Nikolaj kunst og design, Kolding 2014.
Støttet af
Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje
Fondet for Dansk - Islandsk samarbejde
Erling Ruth Dahlers legat,
Arne Meyers legat
Arbejdsophold
San Cataldo, Italien,
Klitgaarden Refugium,
Sim residency, Island.
Solgt til
Statens Kunstfond
Århus Kommune
Kataloget er støttet af:
Stifttidendes Fond
Det Obelske Familie Fond
Konsul George Jocrck og Hustru Emma Jorck`s Fond
Hjemmesiden er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg
Copyright 2014. All Rights Reserved. © Maja Ingerslev.